ÅRSREDOVISNING 2015
ÅRSREDOVISNING 2015
“Ett teknikbolag
med banklicens”

Banklicens, börsintroduktion och rekordtillväxt. 2015 blev ytterligare ett bra år för Collector, men vd Stefan Alexandersson har ännu större förväntningar på framtiden än så. “Jag har jobbat här i 11 år och aldrig sett större möjligheter”.

Vad är det viktigaste ni åstadkom under 2015?

Banklicensen och särskilt börsintroduktionen. Den har gett oss en helt annan igenkänningsgrad, vilket gör det är lättare att nå stora kunder. Vi tog också hem den största affären någonsin och lanserade flera nya produkter.

Hur kändes det att ringa in Collector på Stockholmsbörsen?

Vi jobbade stenhårt inför introduktionen, så det blev en slags målgång. Sedan dess har kursen gått upp över 130 procent. Det är den bästa noteringen på Stockholmsbörsen

Vad vill du framhålla för de nya aktieägarna?

Collectors långsiktighet, där kvalitét och innovation är våra huvudsakliga drivkrafter.

Har börsnoteringen förändrat hur ni blir bemötta på marknaden?

Tidigare var vi ett kreditmarknadsbolag från Göteborg. I dag är vi en börsnoterad bank, vilket ger en helt annan trovärdighet. Vi når mycket större kunder på det här sättet.

Collector har vuxit med över 30 procent per år i snitt. Hur är det möjligt?

Förutom att vi har vuxit med 30 procent i snitt, helt organiskt, i över femton år, så har även resultatet vuxit med 50 procent varje år. En förklaring är interna faktorer – främst företagskulturen. Vi har kombinerat en entreprenöriell kultur med ordning och reda. Dessutom har vi en väldigt agil it-situation, vilket är fundamentalt för att kunna fortsätta växa.

Ni anser er vara ett teknikbolag med banklicens. Vad betyder det?

Konsumtionsmönstret för finansiella tjänster förändras snabbt, särskilt bland små och medelstora företag och privatpersoner. Det finns gott om fintechbolag – teknikorienterade bolag med intressanta produkter eller spännande webblösningar. Det finns också gamla banker som har likviditet och kapitalstruktur. Men Collector är unikt då vi både har tekniken, synen på den förändrade konsumtionen och strukturkapital.

Ni utvecklar själva alla affärskritiska system. Hur påverkar det ert sätt att arbeta?

I slutet av 2016 kommer de flesta av våra affärskritiska system att vara ersatta med egenutvecklade. Då kan vi designa våra produkter helt själva, vilket är väldigt viktigt för att kunna fortsätta vara en spjutspets på den här marknaden.

Idag har Collector 100 anställda utvecklare och 40 till ska anställas. Hur kan en bank attrahera duktiga utvecklare?

Vi använder bara den senaste tekniken – det är inte gamla system som uppdateras. Det attraherar utvecklare. I kombination med ett agilt arbetssätt och ett egendesignat system erbjuder vi en miljö som är viktig för utvecklare. Dessutom attraherar vi genom vår starka företagskultur.

Vad tror du att framtidens konsumenter kommer förvänta sig av en bank?

Bankbegreppet är på väg att försvinna. Förr gick man till de stora bankerna för att göra klassiska bankärenden. I dag går du via mobilen till Collector. Man kommer också att kunna konsumera finansiella tjänster via t ex Spotify, Telia eller andra distributionskanaler som har en stark, positiv relation till slutkund. En utveckling som passar oss jättebra. Vi kan ställa om snabbt och har en teknikplattform som gör det möjligt att integrera med andra tjänster.

Vad är det viktigaste som ni vill åstadkomma under 2016?

Det viktigaste är som alltid när man driver bank att öka kvaliteten i utlåningen och fortsätta den goda trenden. Det är också viktigt att våra finansiella nyckeltal fortsätter att utvecklas positivt men framförallt handlar det om innovation. Vi ska släppa nya produkter varje kvartal hela 2016.

2015

Börsnotering, banklicens och teknikfokus

25 maj

Banklicens beviljad – Collector Credit blir Collector Bank

Banktillståndet är en viktig kvalitetsstämpel för oss som en ansvarsfull aktör på bank- och finansmarknaden. Vi är oerhört glada och stolta över att få bekräftat att Collector kvalificerar sig för att bedriva bankrörelse.

10 juni

Börsintroduktion med positiv kursutveckling

När handeln inleddes på Nasdaq Stockholm var intresset för aktien mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utlandet, samt bland allmänheten i Sverige. Under 2015 steg kursen från 55 SEK till 127 SEK.

15 oktober

Kirra – ännu en digital innovation

Med den nya appen Kirra löser Collector problem med gruppbetalningar. Kompisgäng, fotbollslag, möhippor och alla andra får det lättare att förverkliga sina planer med Kirra. Appen är en smart kombination av Collectors fakturalösning och mobiltelefoner.

9 december

Factoringavtal med Valora International AG

Den enskilt största factoringaffären i Collectors historia omfattar fakturaköp för Valoras verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Avtalet innebär en ny kredit på cirka 800 MSEK vilket motsvarar en årlig fakturaköpsvolym om cirka 5 000 MSEK.

31 december

1 miljon nya privatkunder

Med 1 miljon nya kort-, lån-, spar- och kreditkunder under 2015 går Collector in i 2016 med hög ingångshastighet på alla plan. Collector ska bibehålla sin höga organiska tillväxt i omsättning och vinst i kombination med sjunkande kreditförluster.

31 december

Bästa tillväxtåret någonsin

Finansiellt var 2015 ett framgångsrikt år. En intäktstillväxt på 30 procent där vi tar marknadsandelar för samtliga våra produkter. Att resultatet efter skatt ökade med 52 procent visar också hur starkt skalbar Collectors affärsmodell är.

Börsnotering och kursutveckling

Dagshögsta:

Dagslägsta:

sek

Collector (”COLL”) noterades den 10 juni 2015 på Nasdaq Stockholms, Mid-cap lista. Noteringskursen var 55 SEK. Kursutvecklingen för Collectoraktien under 2015 var plus 131 procent jämfört med minus 25 procent för OMXSPI för samma jämförelseperiod. Årets högsta kurs 154 SEK noterades i december 2015. Sista betalkurs den 30 december var 127 SEK.

Omsättning

Från noteringsdagen den 10 juni 2015 fram till 30 december omsattes cirka 16 miljoner Collectoraktier. I genomsnitt handlades det cirka 116 000 aktier per dag.

Börsvärde

Collectors totala börsvärde uppgick vid årsskiftet till cirka 12 miljarder vilket motsvarar nummer 76 i storleksordningen av 287 bolag på Nasdaq Stockholm.

Aktiekapital och antal aktier

Collectors aktiekapital uppgår till 9 335 550 SEK fördelat på 93 355 502 aktier. Samtliga aktier berättigar innehavaren till en (1) röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 0,1 SEK. Alla aktier äger lika rätt till bolagets vinst.

Ägarstruktur

Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till cirka 4 000. De 10 största ägarna svarade för 89 procent av kapitalet och rösterna. Andelen aktier som ägdes av fysiska eller juridiska personer utanför Sverige uppgick till 4 procent.

Utdelning

Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera på tillväxt, vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli på medellång sikt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bäddat för en
spännande framtid

"Trots att vi är den största börsnoterade nischbanken i Sverige, så växer vi med rekordsiffror. 2015 års resultat blir grunden när vi fortsätter att satsa på tillväxt.” – Pia-Lena Olofsson, CFO

Vår it-plattform har aldrig varit bättre

Hela bankbegreppet transformeras när makten gradvis flyttas till konsumenten. Framtidens banker måste inse detta och bygga en infrastruktur som banar väg för användarvänliga tjänster. “Vi lägger 70 procent av it-budgeten på innovation och utveckling och det är världsklass”, säger Magnus Lenngren, CTO på Collector.

Ur ett tekniskt perspektiv, vad är du mest stolt över 2015?

Det mest ambitiösa vi gjorde var att ersätta ett köpt system för in- och utlåning med ett egenutvecklat. Annars handlade det mycket om att bygga upp avdelningen, både att få in ny personal och skala upp processer och metodik. Fler team och fler utvecklare.

Vad skiljer Collector från vad folk i allmänhet tror om banker och deras it-verksamhet?

Bilden av en banks it-system och den stämmer förmodligen ganska bra för storbankerna, är stora och tunga datorer i en källare med bandspelare som snurrar. Beprövat med kvalitet, men inte anpassat för vår tidsålder. Våra system är som på ett modernt it-företag.

Vad är egentligen en modern bank?

Jag tror inte att nästa generations bankkunder kommer att ha en bank med stort B. De kommer ha nischade finansiella supertjänster som gör exakt det de vill, precis när och hur de vill. Helt digitalt. Bankens traditionella informationsövertag håller helt på att försvinna. Och det övertaget flyttar till konsumenten.

Vad förväntar sig konsumenterna?

De som är unga nu, mellan 22 och 32, som kanske köper sin första lägenhet och kommer i kontakt med den tyngre banksektorn, kommer ha oerhörda krav. De är vana vid att köra allt i mobilen. De kommer ställa krav på att banktjänsterna är helt digitala, att det går att integrera med andra tjänster och att upplevelsen kan personaliseras.

Hur väl är ni rustade att möta de kraven?

När vi bygger tjänster är de mer distribuerade, enklare och skapade för att prata med varandra. En av våra styrkor är att sätta ihop tjänster tillsammans med e-handlare, som utgår från vår plattform. Ofta pratas det om att man lägger 30 procent av en it-budget på nyutveckling, medan 70 procent går till att ta hand om det som redan finns. En traditionell storbank kanske lägger 10 eller 20 procent på nyutveckling. Vi lägger 30 procent på underhåll.

Varför har det varit bra att själva utveckla alla viktiga affärssystem?

Det har varit oerhört kraftfullt att själv äga affärslogiken. När vi har använt köpta standardsystem så har vi inte kunnat påverka affärsprocesserna. Med egna system så styr vi över tidplan, prioritering och över hur vi ska gå till väga för att göra förändringar.

Vad är det viktigaste som händer på tekniksidan 2016?

Vi kommer slutföra vårt egenutvecklade in- och utlåningssystem. Det är jätteviktigt och kommer ge oss samma möjligheter som inom betallösningar att styra över produkterna själva. Inom betallösningar har vi enormt viktiga projekt där vi förenklar och förbättrar slutkundsupplevelsen. Inte bara på nätet, utan i mobilen och i butiken. Det handlar om att ge konsumenten en mer enhetlig upplevelse när man betalar för varor och tjänster.

Vi tar användarnas digitala behov på allvar

Så ska Collector Bank driva utvecklingen av framtidens banktjänster

På pappret förefaller bankindustrin vara överens. Framtidens banktjänster måste vara kundnära. De måste utgå från data, och utvecklas i en öppen miljö, i samråd med kunder och intressegrupper. Det är några av slutsatserna i rapporten Retail Banking 2020, av konsultbolaget PWC. Ändå uppger inte ens en femtedel av bankerna att de är förberedda att konkurrera under sådana villkor. Collector Banks innovationsgrupp bildades med ambitionen och behovet av att löpande inventera organisationen på nya idéer, och sedan ta vara på dem under strukturerade former. Gruppen samlar deltagare ur alla affärsområden, och sammanträder åtminstone en gång i månaden.

Det är en grupp väldigt målorienterade personer och målsättningen är att lämna varje möte med tydliga uppgifter som vi följer upp för konkret handlingsplan. Innovation behöver delvis vara strukturerat, processen behöver grundas på kundinsikter och valda idéer behöver ha potential att skapa värde.

Banktjänsterna Kirra och Betalkoll föddes med samma filosofi i botten. Det är kunderna som bestämmer, inte bankerna. Innovationsgruppens jobb är att lyssna på behoven, prioritera, och se till att nya tjänster kan sättas på marknaden.

PWC-rapporten

Våra behovsdrivna appar

Kirra – förenklar gruppbetalningar och blir gemensam plånbok

Ladda ner appen Kirra när ni ska betala tillsammans. Då kan du boka resan, möhippan, fotbollscupen så fort ni bestämt er. Sen hjälper Collector Bank alla deltagare att betala när och hur de vill.

Betalkoll – Fota och betala räkningar med mobilen

Med Appen Collector Bank betalkoll förenklas ditt vanligaste bankärende. Fota av dina räkningar, så ser Collector Bank till att de betalas i tid. Du får en samlingsfaktura varje månad, som du själv kan välja att delbetala.

Lojala konsumenter ger Miinto.com nöjda kunder

Med en gemensam tanke på konsumenten kunde Collector Bank fördjupa relationen med tillväxtraketen Miinto.com. Resultatet? Färre samtal till kundtjänst, fler återvändande kunder och högre lönsamhet för alla.

Den europeiska modemarknaden Miinto och Collector Bank fann varandra tidigt – två digitalt orienterade tillväxtbolag, men med stora ambitioner. Ett par år in i samarbetet möttes de för att diskutera en gemensam utmaning: Mycket tid gick åt till hantering av obetalda fakturor och kundtjänstsamtal från kunder som av ett eller annat skäl inte hade betalat i tid. Anledningen? Med två veckors returrätt och lika lång betaltid upplevde konsumenterna att påminnelsen kom innan varureturen hade registrerats. Från den punkten bestämde sig Miinto och Collector Bank för att förlänga betaltiden till 30 dagar.

Vi skickade gratis sms-påminnelser till kunderna och skrev ett artigt “glöm inte att betala”. Egentligen var det ingen stor förändring, men vi anpassade bara tjänsten enligt kundernas behov och önskemål, så att den passade kundernas betalmönster, säger Mikael Anstrin, som ansvarar för Collector Banks e-handelslösningar.

Antalet återvändande kunder ökade med 9 procent, och både Miinto och Collector Bank kunde dra en värdefull slutsats.

Resultaten har varit fantastiska. Kunderna är mer nöjda, och antalet samtal till våra supportlinjer och kundtjänst har minskat. Och jag vet att Collector Bank upplever samma sak, så konsumenterna tycker faktiskt om Miinto ännu mer i dag, säger Martin Dahl Carstensen, finanschef på Miinto.

Våra finansieringslösningar

Vår företagsfinansiering, som ofta bygger på factoring, är verksamhetsanpassade, affärsförbättrande verktyg för att styra tillväxt. Dessutom jobbar vi hårt för att förstå din bransch, analyserar trender, kombinerar med datadrivna insikter och ger smarta råd.

Leverantörsfinansiering

Finansiera dina leverantörers fordringar. Det ger dig en starkare förhandlingsposition, förbättrar din likviditet och stärker din balansräkning, vid exempelvis tillväxt eller förändring.

Företagsfinansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar, kreditramar och bryggkrediter. Det stärker din balansräkning och förbättrar din likviditet vid långsiktiga investeringar samt under perioder av tillväxt eller förändring.

Orderfinansiering

Finansiera nytagna ordrar och projekt för att säkra inköp och investeringar. Då kan du förbättra dina nyckeltal samtidigt som du fokuserar på din affär och fortsätter växa.

Hundra nya utvecklare

För fem år sedan var Collector Bank ett radikalt annorlunda företag, med tre personer på it-avdelningen. I slutet av 2016 väntas bolaget sysselsätta närmare 140 mjukvaruutvecklare.

Hur kan ett finansbolag förvandlas till ett fullfjädrat teknikföretag? Den frågan hängde över Collector Banks ledning när bolaget fattade det strategiska beslutet att satsa på egenutvecklade affärssystem. Duktiga utvecklare fanns det gott om, men Collector Bank var inte nödvändigtvis talangernas förstaval när Spotify och andra heta uppstickare dammsög marknaden.

På den tiden var vi inte kända för något tekniskt kunnande, och det var inte så man såg på Collector Bank som it-bolag. Vi var inte en påtänkt spelare för utvecklare, säger Beatrice von Lempruch.

Duktiga utvecklare rörde sig inte i samma miljöer som andra, vilket helt enkelt gjorde dem svåra att nå ut till. Medan många vanliga tjänstemän uppehöll sig på nätverket LinkedIn, lyste de kreativa it-talangerna med sin frånvaro. Beatrice och hennes kollegor gjorde det enda möjliga, och tog in konsulter. De utgjorde i sin tur en kanal till ett bredare nätverk. Och genom att idogt bygga en kultur som tilltalade målgruppen, började pendeln att svänga.

Det finns en entreprenörsanda här, och en möjlighet att utvecklas. Och vi står för det. Man får experimentera och man får jobba med den senaste tekniken. Men det har helt klart funnits en risk att sammanblandas med banker, för de uppfattas inte som särskilt moderna. Men idag menar jag att vi uppfattas som ett it-bolag, inte som en bank, säger Beatrice.

I början av 2016 kunde Collector Bank räkna till knappt 100 utvecklare med spetskompetens inom utveckling av affärssystem, appar och webbgränssnitt. Nu pågår rekryteringen av ytterligare 40 personer, vilket gör Collector Bank till en av Göteborgs största arbetsgivare inom IT.

Vi har jobbat extremt hårt för att nå hit, men i dag märker vi att det är fler och fler som söker sig till oss, inte tvärtom, säger Beatrice.

Övriga produkter

Fastighetsfinansiering

Med stor erfarenhet och kunskap erbjuder Collector Bank finansieringslösningar för kommersiella fastigheter i storstadsområden, baserade på belåning.

Kreditkort

Collector Banks kreditkort är kopplade till MasterCard. Collector Bank easycard är enkelt att få och använda. Collector Bank easyliving är ett av Sveriges bästa resekort, eftersom det har avbeställningsskydd, men inte valutapåslag.

Låna privat

Collectorlånet, med möjlighet att låna upp till 350 000 SEK, baseras på din situation. Betala tillbaka efter två år eller upp till 15 år, med ränta satt utifrån just dina förutsättningar.

Spara privat

Våra tre sparkonton har olika bindningstider och räntenivåer och omfattas av statlig insättningsgaranti upp till 100 000 euro.